تابلو فلکسی چه می‌باشد ؟

یکی دیگر از مدل‌های تابلو تبلیغاتی , تابلو فلکسی است . تابلو فلکسی با اعتنا به مقرون به صرفه بودن و ایستادگی بالایی که داراست دوچندان مورد به کارگیری عامه مردم است , ولی خیلی از این اشخاص اطلاعاتی در مورد تابلو فلکس ندارند . در ادامه‌ توضیحاتی درخصوص این نوع تابلو مطرح شده شده‌است .

http://www.samdhprint.com/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3.html

مراد از تابلو نمابر چیست؟

flexi